STEM Микроскопи

STEМ (Science, Technology, Engineering, Math) най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Прилагането на STEМ подход в образованието предвижда фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика по интердисциплинарен и приложен начин.

Съвременната среда, в която живеем, работим, образоваме и възпитаваме нашите деца е доминирана от технологии, информация и динамика в ежедневието. От все по-голяма важност е формирането на компетентности в сферата на инженерните науки и математиката. Можем да поставим акцент и върху дизайна, тъй като всеки продукт трябва да има отношение към потребителя – да има както функционалност, така и стил и естетика.

Формирането на интерес към точните науки следва да стартира в ранна възраст. Първите стъпки се полагат с адаптирано съдържание още в предучилищна възраст. Системна работа по учебни проекти с акцент върху математика, природни и инженерни науки трябва да започне в началното училище. Особено подходящо е прилагането на проектен подход и екипна организация на работата в училище. Проектната работа може да бъде реализирана в рамките на редовни учебни часове от общообразователната подготовка на учениците, както и в следобедни и извънкласни форми на работа.

Ръчният микроскоп Езископ е предназначен за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Микроскопът увеличава до 43 пъти обекта и го визуализира на екрана на компютър/таблет. Микроскопът се свързва с компютъра чрез USB кабел. Разполага с LED светлина за осветяване на обекта отблизо. Софтуерът за заснемане на снимки или видео на наблюдаваните обекти се инсталира от приложения в комплекта диск или се изтегля свободно от сайта на производителя – ТУК.

Чрез микроскопа децата могат да изследват заобикалящия ги свят, като проучват тъкани, почва, камъни, насекоми, растения и мн. др. Изследваните обекти могат да бъдат заснети като снимка или във видео формат.

Микроскопът е подходящ както за игра, така и за реализиране на учебен процес за изучаване на природата и материали, произведени от човека. Формира се интерес към природни и инженерни науки.

Просто задръжте Easi-Scope над обекта, фокусирайте го, като завъртите горната част (фокусиращия пръстен), след това заснемете видеоклипове или неподвижни изображения с помощта на единствения контролен бутон с увеличение до 43 пъти.

Комплектът съдържа 6 ръчни микроскопа Езископ (Easi-Scope) в различни цветове.

Подходящ е за закупуване от детска градина и училище.

Особено подходящ за работа по проекти и поставяне на децата в ролята на изследователи.

Ръчният микроскоп Езископ е предназначен за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Микроскопът увеличава до 43 пъти обекта и го визуализира на екрана на компютър/таблет/смарт-телефон.

Микроскопът работи безжично, като може да се свързва с две устройства чрез WiFi връзка на разстояние до 10 метра. Зарежда се чрез свързване с USB кабел за компютър/лаптоп. Има светлинна индикация, която свети червено докато устройството се зарежда и в зелено, когато е заредено и готово за използване.

Разполага с LED светлина за осветяване на обекта отблизо. Софтуерът за заснемане на снимки или видео на наблюдаваните обекти се инсталира от приложения в комплекта диск или се изтегля свободно от сайта на производителя – ТУК.

Чрез микроскопа децата могат да изследват заобикалящия ги свят, като проучват тъкани, почва, камъни, насекоми, растения и мн. др. Изследваните обекти могат да бъдат заснети като снимка или във видео формат. Микроскопът е подходящ както за игра, така и за реализиране на учебен процес за изучаване на природата и материали, произведени от човека. Формира се интерес към природни и инженерни науки.

Просто задръжте Easi-Scope над обекта, фокусирайте го, като завъртите горната част (фокусиращия пръстен), след това заснемете видеоклипове или неподвижни изображения с помощта на единствения контролен бутон с увеличение до 43 пъти.

Микроскопът има възможност да увеличава от 60 до 250 пъти наблюдавания обект. Свързва се към компютър чрез USB връзка. Увеличените изображения могат да бъдат заснети с едно докосване. Устройството работи с приложения софтуер, който позволява видеозапис и заснемане на снимки на наблюдаваните обекти.

Микроскопът е снабден и с наблюдателна дъска, която от едната страна е бяла, а от другата е разграфена в мрежа. Може да се използва ръчно или да се прикрепи към гъвкав държач над дъската за наблюдение.

Насочете микроскопа, завъртете, за да фокусирате и натиснете бутона за заснемане на снимки или видео.

Можете да закупите STEM ресурси от нашия онлайн-магазин.

За корпоративни клиенти, моля отправете запитване чрез формата вдясно.

Можте да се свържете с нас:

E-mail: office@itilearning.com

тел.: +359 885164363

Вижте още и в Контакти.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!