STEM

STEМ (Science, Technology, Engineering, Math) най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Прилагането на STEМ подход в образованието предвижда фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика по интердисциплинарен и приложен начин.

Съвременната среда, в която живеем, работим, образоваме и възпитаваме нашите деца е доминирана от технологии, информация и динамика в ежедневието. От все по-голяма важност е формирането на компетентности в сферата на инженерните науки и математиката. Можем да поставим акцент и върху дизайна, тъй като всеки продукт трябва да има отношение към потребителя – да има както функционалност, така и стил и естетика.

Формирането на интерес към точните науки следва да стартира в ранна възраст. Първите стъпки се полагат с адаптирано съдържание още в предучилищна възраст. Системна работа по учебни проекти с акцент върху математика, природни и инженерни науки трябва да започне в началното училище. Особено подходящо е прилагането на проектен подход и екипна организация на работата в училище. Проектната работа може да бъде реализирана в рамките на редовни учебни часове от общообразователната подготовка на учениците, както и в следобедни и извънкласни форми на работа.

Чрез дигиталните микроскопи децата могат да изследват заобикалящия ги свят, като проучват тъкани, почва, камъни, насекоми, растения и мн. др. Изследваните обекти могат да бъдат заснети като снимка или във видео формат. Микроскопът е подходящ както за игра, така и за реализиране на учебен процес за изучаване на природата и материали, произведени от човека. Формира се интерес към природни и инженерни науки.

Всеки микроскоп работи със съответен софтуер, който предлага допълнителни условия за учебни дейности. Особено подходящи за проектно-базирано обучение, както и за оборудване на лаборатории по природни науки.

STEM-конструкторите предлагат разнообразни възможности за формиране на инженерни конструкции – модели то различни сфери на човешката дейност. Реализират се междупредметни връзки. Развива се творческо мислене у децата. Комплектите включват мотори, което позвлява създаването на задвижващи се механично конструкции.

Особено подходящи при оборудване на STEM центрове в начална училищна възраст.

Можете да закупите STEM ресурси от нашия онлайн-магазин.

За корпоративни клиенти, моля отправете запитване чрез формата вдясно.

Можте да се свържете с нас:

E-mail: office@itilearning.com

тел.: +359 885164363

Вижте още и в Контакти.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!