Софтуерни продукти

Dynamic classroom

„Динамична класна стая“ онлайн платформа с готови интерактивни ресурси с богати междупредметни връзки. Двата основни модула са Математика и Български език и литература. Темите в тези модули покриват всички теми от учебните програми за начален етап на основното образование в България.

dynamic

Matific

Matific е математическа платформа за обучение създадена от образователни експерти. Разработени са над 1500 дигитални математически ресурси, покриващи учебната програма от детската градина до 6 клас.

matific