ИТИ-АЕ

ИТИ-АЕ е образователен софтуер по Английски език за 3 и 4 група на детската градина. Целта е формиране на звукова култура на чуждия език и заучаване на активен речник от думи по избрани лексикални теми. Съдържанието на образователния софтуер е съобразено със системата „Play and Talk with Echo“ на издателство Изкуства.

Методиката на работа предвижда работа изцяло на английски език. За целта лексиката се обяснява с помощта на нагледни материали, герои, театър, движение и т.н.

Лексикалните теми, които са включени в образователния софтуер формират речников запас за семейството, празници и обичаи; природата – растения и животни, космоса, водата и въздуха; за социалния свят – професии, транспорт, правила и т.н.

Системата е разработена при спазване на спираловиден подход. Лексикалните теми се повтарят в трета и в четвърта група с разширяване на лексиката и включване на начални знания за звуковете и буквите от английската азбука.

Всички илюстрации са озвучени с автентичен аудио запис на английски език. Използвани са професионални аудио-библиотеки за озвучаване на думи и фрази. Така децата имат възможност да чуят оригинално произношение при заучаване на предложената лексика. Включени са качествени илюстрации и интерактивни задачи, развиващи логическо мислене у децата.

Обучението по английски език прави връзка със знанията, формирани в хода на познавателния процес по Математика и Околен свят в детската градина. Целта е децата да трансферират знания в хода на заучаване на английската лексика.

ИТИ-АЕ 3 група

Ресурсите по Английски език за 3-та група включват 26 лексикални теми. Всяка ситуация стартира с “Calendar Time”. Формира се речник с думи за дните от седмицата, месеците, сезоните, климатичното време. Теми като диви и домашни животни, домашни любимци, цветя, празници и др. могат да се учат паралелно със същите теми по направление Околен свят.

ИТИ-АЕ 4 група

Освен продължение на работата по лексикалните теми от трета група, в четвърта група се въвежда изучаване на звукове и букви от английската азбука. Целта е децата да могат да идентифицират определен звук в състава на думата и да се разширява речниковият им запас.

 

 

 

 

Можете да закупите индивидурален лиценз за Учител/Родител от нашия онлайн-магазин.

За инсталиране на софтуера в детската градина, моля отправете запитване чрез формата вдясно.

Учителите и детските градини, работещи със системата „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“ могат да се възползват от специални остъпки и оферти за ползване на учебен лиценз.

Можте да се свържете с нас:

E-mail: office@itilearning.com

тел.: +359 885164363

Вижте още и в Контакти.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!