ИТИ 1 – 4

Информационни технологии и информатика – напред към дигиталния свят

Формиране на дигитални компетентности. Ниво 1 до ниво 4

ИТИ 1-4 е образователен софтуер за формиране на дигитални компетентности за деца от 6 до 12 години. Целта е:

 • Учениците да се запознаят по достъпен начин с базови теми от информатиката като дигитални устройства, информация, алгоритми.
 • У учениците да се формират базови умения за работа със софтуерни приложения за обработка на графична, текстова и мултимедийна информация.

Поставя се началото на формиране на дигитални компетентности, които след това да бъдат надграждани с развитие на компетентности в областта на информационните технологии, информатиката, роботиката, изкуствения интелект и др.

Системата ИТИ 1-4 е насочена към клубна дейност в начална училищна възраст, както и за самостоятелна работа у дома. Примерни формати за използване на софтуера в училище са различни школи, клубове и занимания по интереси. Системата може да се прилага в рамките дейности по проекти и програми като „Образование за утрешния ден“, „Занимания по интереси“, „Подкрепа за успех“ и др.

Системата е разработена в 4 нива. Всяко ниво е структурирано в 30 учебни теми. Първите две нива са за начинаещи – не се изискват никакви предварителни знания и умения от областта на дигиталните технологии. Следващите две нива са за напреднали – ученици, които вече имат формирани базови знания и умения за работа, формирани в първите две нива на системата ИТИ.

Системата ИТИ 1-4 следва следните подходи:

 • Проектен подход. Голяма част от уменията, които се формират са в рамките на проектна работа. Водещата максима е, да не се „преподава“ знанието, а то да бъде осъзнато търсено, за да се реши конкретен проблем. В рамките на проектна работа се формира критично и творческо мислене. Развиват се важни екипни, комуникативни и презентационни умения у децата – част от техните личностни компетентности.
 • Трансфер на знания – реализиране на богати междупредметни връзки. Формирането на знания за работа с текст се съчетава с прилагане на биографичен подход в литературата и запознаване с известни литературни произведения. Реализират се връзки с областта на изобразителното изкуство и музиката.
 • Акцент върху развиването на алгоритмично и творческо мислене. Формира се знание за алгоритъм от последователни действия. Техники за обработка на графични изображения се въвеждат в хода на работа по творчески проекти.

Очакваните резултати след преминаване на обучението по системата ИТИ 1-4 са:

 • Учениците могат да работят с графичен редактор. Създават самостоятелни графични проекти, използвайки разнообразни инструменти и техники. Учениците могат да създават анимирани графични изображения.
 • Учениците могат да работят с текстов редактор. Създават текстови документи. Могат да въвеждат, редактират и форматират текст. Да съчетават текстова с графична информация в рамките на един текстов документ.
 • Учениците могат да работят с мултимедийна информация. Създават презентации по различни теми и проблеми. Презентират своите продукти. Имат базова презентационна култура.
 • Учениците могат да възпроизвеждат звукова и видео информация. Могат да правят запис на звук. Могат да правят базова обработка на видео-информация.
 • Учениците могат да работят в Интернет – да се ориентират в хипертекст, да търсят информация, да търсят изображения и видео по ключови думи, да реализират онлайн комуникация. Имат базова интернет култура.

Системата ИТИ 1-4 съдържа:

 • Учебни ресурси, систематизирани в книжно тяло.
 • Образователен софтуер, включващ всички нужни за работата на учениците ресурси.
 • Методически указания за учителя/родителя.
 • Методически указания за ученика за начина на изпълнение на задачите.
 • Презентации за учителя/родителя с основни акценти по включените теми в системата.

ИТИ-1

Първото ниво на формиране на дигитални компетентности акцентира върху формиране на базови умения за работа с инструменти на графичен редактор, работа с клавиатура, възпроизвеждане на звукова и видео информация. Проекти, по които работят децата са: Галерия Коледа, Галерия Сезони, Галерия Великден, Животинска азбука и др.

ИТИ-2

Второто ниво на системата надгражда знанията и уменията на учениците за работа с графичен редактор. Стартира работата с текстова информация – въвеждане и редактиране на текст. Учениците работят по проекти Морско дъно, Да нарисуваме музика – Коледа в звук и картини, Лексикон, Весел зоопарк, Пролетен карнавал и др.

ИТИ-3

Третото ниво на системата ИТИ задълбочава знанията за работа с графичен редактор. Формират се по-задълбочени знания и умения за работа с текстов редактор. Учениците се учат да форматират текст, да създават комбинирани документи, съдържащи текст и изображения. Започва формирането на знания за работа в Интернет. Учениците се запознават и с правила за поведение в мрежата. Стартира и работата с мултимедийни презентации. Формират се и начални знания и умения за създаване на анимирани изображения и слайд-шоу от снимки. Учениците работят по проекти Красотата на природата, Зимни игри, Фермата на чичо Данчо, Гласът на животните, Птиците със странни имена и др.

ИТИ-4

Четвъртото ниво на системата ИТИ затвърждава и надгражда знанията и уменията на учениците за работа с графика, текст, звук, видео и мултимедийна информация. Акцентира се на проектната дейност. Формират се презентационни умения. Разширяват се знанията за работа в Интернет – търсене на информация и изображения по ключови думи. Учениците работят по проекти Свойства на веществата, На рожден ден, Най-най, Красотата на сезоните, Сезоните в гатанки и картини, Е-пътеводител, Е-атлас по зоология и др.

Образователният софтуер ИТИ 1-4 се предлага чрез следните лицензи за използване:

 • Персонален ученически лиценз. Дава възможност за инсталация и активиране на едно ниво на софтуера ИТИ 1-4 на личен компютър на ученика у дома. Всички ресурси са в електронен вид.
 • Ученически лиценз ПЛЮС. Освен ресурсите в електронен вид ученикът получава и учебно помагало на книжно тяло – учебно пособие към системата за избраното ниво.
 • Училищен лицен. Закупува се от училището. Инсталацията при училищен лиценз включва потребителки модул, който позволява на един компютър да работят няколко ученици, като всеки избира своя профил и работи по свои работни файлове в системата. Инсталацията се предлага с лицензи за 5, 10 и 15 потребители на една машина. Всички ресруси са в електронен вид.
 • Училищен лиценз ПЛЮС. Към училищния лиценз се добавя и учебно помагало за всеки ученик в книжно тяло.

Можете да закупите персонален ученически лиценз от нашия онлайн-магазин.

За инсталиране на софутера в училище, моля отправете запитване чрез формата вдясно.

Можте да се свържете с нас:

E-mail: office@itilearning.com

тел.: +359 885164363

Вижте още и в Контакти.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!