BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

logo-bg-center
EU_logo

„Образование и нови технологии“ ЕООД подписа договор

№BG16RFOP002-2.073-1267-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „Образование и нови технологии“ ЕООД, ЕИК 203998182
Обща стойност на проекта: 10000 лева, от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Срок на договора: 26/06/2020 г. до 26/09/2020 г.