Забавните пчелички

От ранна възраст се развиват алгоритмично и пространствено мислене. За целта особено ефективно е използването на програмируеми играчки. Най-често използвани в предучилищна и начална училищна възраст за подовите роботи (Floor robots). Те изпълняват команди за движение в квадратна мрежа. Чрез задаване на разнообразни мисии децата и учениците се учат да кодират в игрова среда.

Учебните роботи имат за цел да формират дигитални компетентности за работа с програмируеми устройства. Някои от устройствата се управляват ръчно, а други – програмно.

За детската градина и първи и втори клас е особено подходящо да се използва програмируемата пчела Bee Bot.

Роботът BeeBot е представител на т.нар. floor robots (подови роботи), т.е роботи, които се движат върху гладка повърхност и могат да изпълняват прости команди за движение – напред, назад, завъртане наляво и надясно (под прав ъгъл). Роботът се управлява чрез бутони за работа, разположени върху горната част на пчелата. Има памет до 40 стъпки, всяка с дължина 15 см. BeeBot може да се зарежда през компютър с USB кабел или чрез зарядна станция.

Образователен продукт „Забавните пчелички“ е разработен в 4 модула – от първа до четвърта група на детската градина. Всеки модул се състои от интерактивната играчка Bee Bot, игрални табла и методически указания за работа. Игралните табла са двустранни, изработени от фолио с размери 75см×60см и са предназначени за многократна употреба. Чрез илюстрациите се реализират игри с интегриране на знания от различни образователни направления. Учителят/родителят могат да измислят допълнителни игри. Комплектите за 1 и 2 група включват по 2 двустранни табла, а комплектите за 3 и 4 група – по 3 двустранни табла. Развива се алгоритмично мислене и се развиват умения за ориентиране в пространството.

Можете да закупите учебни роботи от нашия онлайн-магазин.

За корпоративни клиенти, моля отправете запитване чрез формата вдясно.

Можте да се свържете с нас:

E-mail: office@itilearning.com

тел.: +359 885164363

Вижте още и в Контакти.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!