Архитектурен проект

Архитектурни решения

В помощ на училищните екипи предлагаме проектиране и дизайн, според спецификата на образователната сфера и нормативната база за реализиране на модерна, интерактивна и удобна училищна STEM среда.