За Нас

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ е компания, работеща в сферата на образованието, с акцент върху използване на съвременни технологии в учебния процес и разработване на образователен софтуер. Фирмата е вносител на различни образователни технологии от производители в Европа и Азия. Предлага хардуерни решения за образованието като интерактивни дъски, интерактивни панели, учебни роботи и др. Вносител е и на разнообразни дидактични ресурси за реализиране на модерен познавателен и учебен процес, като сензорни ресурси и ресурси за реализиране на STEM подход в училище.

ИЗКУСТВА ЕООД и ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД разработват образователен софтуер за различни нива на образователната система в България. Добре познат е образователният софтуер ИТИ-ДГ за детските градини. Системата „Аз съм в детската градина“ („Аз ще бъда ученик“) е единствената, одобрена от МОН цялостна система за детските градини от първа до четвърта групи, изцяло в електронен вид по всички образователни направления.

Разработен е софтуер по английски език за 3 и 4 група на детската градина, както и за 1 и 2 клас на началното училище. Разглеждат се лексикални теми с много илюстрации и аудио-материали. Чрез системата се формира стабилно начално ниво на владеене на езика с голям речников запас и формиране на звукова култура на чуждия език.

Създадена е платформа за електронни учебници, върху която са разработени Е-учебници на издателство „Изкуства“ по Компютърно моделиране, Музика, Информационни технологии, Информатика, Английски език.

ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ разработва уеб-базираната платформа ITI Learning, предлагаща съвременно технологично решение за учебния процес, съчетаващо фронтална работа на учителя на интерактивна дъска/дисплей с индивидуална работа на учениците по споделени на техните таблети задачи. Чрез комуникационен модул работата на ученика може да бъде показана на екрана на учителя за оценка и анализ. Платформата ITI Learning се състои от два модула – Съдържание и Разработчик. Така учителите могат да използват готово съдържание, както и да разработват самостоятелно интерактивни ресурси за конкретни теми и цели на учебни процес. Модулът Съдържание включва ресурси по различни учебни предмети, екипни задачи, проектни задачи – голямо разнообразие от качествени ресурси, с които се реализира трансфер на знанията и се формират личностни компетентности у учениците.

Сред по-големите проекти на ОБРАЗОВАНИЕ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД и ИЗКУСТВА ЕООД са:

  • Интерактивно начало – проект на Община Бургас за работа в богата на технологии среда в детските градини.
  • Първокласно начало – проект на Община Бургас за прилагане на динамичен модел и използване на съвременни технологични средства и алтернативни педагогически методи на работа в училище.

Партньори

Издателство "Изкуства"
Община Бургас
Moly Technology
Shengshihean Electronics
СТЕМО ООД
TTS
J Soft
Специалирани бизнес системи
ДГ "Вълшебство", Бургас
ДГ "Звездица Зорница", Бургас

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!