ITI Learning

ITI Learning – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ е образователна уеб-базирана платформа, предназначена за учебна работа в богата на технологии среда и при прилагане на съвременни педагогически подходи. Платформата е разработена за различни нива на образователната система в България – предучилищно и училищно образование.

Платформата предлага следните възможности на потребителя:

 • Използване на готово учебно съдържание. Учителят може да се абонира за готово учебно съдържание по различни образователни направления или учебни предмети.
 • Разработване на собствено учебно съдържание. Учителят може да се абонира за достъп до платформата, за да разработва самостоятелно свои интерактивни уроци и учебни ресурси.
 • Създаване на виртуална класна стая. Учителят може да създаде виртуална класна стая, в която да споделя учебно съдържание със своите ученици. Всеки ученик влиза във виртуалната класна стая през свое дигитално устройство – компютър, лаптоп, таблет, смарт-телефон или др. – и изпълнява споделените от учителя задачи самостоятелно. Чрез комуникационен модул учителят може да покаже работата на избран ученик във виртуалната стая, така че всички да могат да я видят, обсъдят и оценят.
 • Достъп до допълнителни ресурси. Учителят може да се абонира за допълнителни модули от екипни задачи и учебни проекти. Тези модули съдържат описание на съответните ресурси и готови материали за тяхното изпълнение, които могат да се изтеглят в електронен вид.
 • Достъп до диагностичен модул. Учителят може да се абонира за допълнителен диагностичен модул с готови ресурси за осъществяване на метрика – диагностика на личностни и дигитални компетентности; диагностика на постижения по конкретни учебни предмети.

ITI Learning

Платформата ITI Learning има следните функционалности:

 • Платформата ITI Learning се състои от два основни модула – Съдържание (ITIL Content) и Разработчик (ITIL Creator).
  • Модулът Съдържание дава достъп до готови интерактивни уроци за училище и интерактивни ситуации за детската градина.
  • Модулът Разработчик дава възможност на педагогическите специалисти сами да разработят свои учебни ресурси за конкретни теми и цели. Модулът Разработчик предлага огромно разнообразие от илюстрации и допълнителни аудио и видео материали.
 • Учебното съдържание е интегрирано в работна среда, чийто интерфейс позволява лесно и интуитивно използване на интерактивни инструменти. Средата е предназначена за работа със сензорни екрани (тъчскрин интерактивни дъски, интерактивни дисплеи и др.). Има инструменти за водене на бележки, за селекция дублиране, преместване и изтриване на обекти, за възпроизвеждане на звук и видео, чертане и оцветяване на геометрични фигури, вмъкване на изображение, звук, видео, фон, вмъкване на страници и др.
 • Разработен е комуникационен модул, чрез който отделни интерактивни задачи от урока могат да бъдат споделяни с персонално устройство на ученика – лаптоп, таблет или смарт-телефон. За целта учителят създава виртуална класна стая, в която учениците влизат чрез генерирана от учителя връзка и уникален код. Когато учителят сподели задачата, тя се появява на екраните на крайните устройства на всички ученици във виртуалната класна стая. Комуникационният модул позволява на учителя да избере работата на конкретен ученик и да я покаже на интерактивната дъска или интерактивния екран пред целия клас/цялата група.

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!