Образователен Софтуер

Образование и нови технологии предлага специализиран образователен софтуер. Акцент се поставя върху разработването на платформа за създаване на интерактивно учебно съдържание, както и върху самото съдържание.

Образование и нови технологии и Изкуства ЕООД от години системно разработват дигитални ресурси, които допълват и надграждат разработени образователни системи в различни направления. Разработват и прилагат в практиката на национално ниво иновативни педагогически модели за реализиране на ефективен познавателен и учебен процес в богата на технологии среда.

Ние развиваме софтуерните приложения постоянно. Всичките ни продукти са придружени с методически насоки за използването им. Предлагаме гъвкава лицензна политика, така че да удовлетворим нуждите и изискванията на различна група потребители – от индивидуалното дете/ученик до родителя/учителя и цялата образователна институция – детска градина/училище.

Индивидуални лицензи могат да се закупят от нашия онлайн-магазин. За учебни лицензи се предлагат специални корпоративни условия. Можете да се свържете с нас за допълнителни въпроси, оферти и консултация.

Образователни софтуерни пакети

ИТИ-ДГ

ITIDG_2

ИТИ-ДГ е образователен софтуер за деца в предучилищна възраст. Разработен е от издателство „Изкуства“ и „Образование и нови технологии“. Включва огромно разнообразие от интерактивни задачи, илюстрации, аудио и видео материали. Съчетаването на образователен софтуер с прилагане на игрови подход и използването на разнообразен оперативен материал (играчки, предмети, фигури и др.) е успешна формула за формиране на знания и умения у малките деца. Полагат се стабилни основи за училищна готовност и формиране на логическо мислене.

ОЩЕ …

ИТИ-АЕ

ITI-AE_4

ИТИ-АЕ е образователен софтуер по Английски език за 3 и 4 група на детската градина. Целта е формиране на звукова култура на чуждия език и заучаване на активен речник от думи по избрани лексикални теми. Съдържанието на образователния софтуер е съобразено със системата „Play and Talk with Echo“ на издателство Изкуства.

Методиката на работа предвижда работа изцяло на английски език. За целта лексиката се обяснява с помощта на нагледни материали, герои, театър, движение и т.н.

ОЩЕ …

ITI Learning

itil

ITI Learning – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ е образователна уеб-базирана платформа, предназначена за учебна работа в богата на технологии среда и при прилагане на съвременни педагогически подходи. Платформата е разработена за различни нива на образователната система в България – предучилищно и училищно образование.

ОЩЕ …

ИТИ 1-4

ITI1-4

Информационни технологии и информатика – напред към дигиталния свят

Формиране на дигитални компетентности. Ниво 1 до ниво 4

ИТИ 1-4 е образователен софтуер за формиране на дигитални компетентности за деца от 6 до 12 години.

ОЩЕ …

АЕ 1-2

AE-1

АЕ 1-2 е образователен софтуер по Английски език. Софтуерът е организиран в две нива. Първото ниво следва програмната системата на издателството Изкуства – Talk and Write with Echo. Целта е да се осъществи прехода между обучението по Английски език в детската градина и да се подготвят децата за обучението по Английски език във втори клас, когато започва изучаването на чужд език, съгласно държавните образователни стандарти.

ОЩЕ …

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин!